Aalborg Universitet er en af de kunder, der har mange forskellige behov. Hvert år udarbejder vi alt fra små, til mellemstore til store produktioner, for de forskellige afdelinger af Aalborg Universitet.

Små produktioner kan være alt fra optagelser af forelæsninger, eller klip af allerede optaget materiale, til – som i denne henseende – valgvideoer, båret af et interview.

  • Produceret: 2018

  • Prisinterval: 10.000 – 20.000 kr.

De mellemstore produktioner vi udarbejder, er alt fra film omhandlende specifikke uddannelser, eventfilm, men også  Make It Real produktioner, som vi er meget stolte over at lave.

Hos os går vi meget op i, at filmene fremstår troværdige, hvorfor vi inden vi går i gang med at optage billedmateriale, får den deltagende studerende forbi til et interview, og efter endt interview klipper vi det sagte. På den vis har Aalborg Universitet 100% kontrol over, hvad der siges i filmen, samt udtrykket – nu det er et interview frem for et script – fremstår troværdigt.

Når det sagte er godkendt, går vi ud og optager billeder over en dag, samt klipper over en dag. Dernæst sendes filmen til godkendelse, og bliver den godkendt udarbejder vi undertekster, og klargør filmen til FaceBook, YouTube, Instagram og SnapChat. Dvs. filmen eksporteres som værende 16:9, 1:1 og 9:16.

  • Produceret: 2018

  • Prisinterval: 20.000 – 50.000 kr.

For Aalborg Universitet udarbejder vi også større produktioner. Det har vi f.eks. gjort for de samlede ingeniøruddannelser.

I sådanne produktioner inddrager vi et større hold, og optager over flere dage. Det store hold muliggør, at vi kan lyssætte de forskellige locations og sørge for at udtrykket

– på trods af svingende vejr- og lysforhold indendøre – ensartes. Det giver os altså 100% kontrol over hvilket udtryk vi står med når vi har slutproduktet.

  • Produceret: 2018

  • Prisinterval: 100.000 – 300.000 kr.